Enerji

Yenilenemeyen (Geleneksel) Enerji Kaynakları: Birincil kaynaklar, konveksiyonel kaynaklar olarak da söylenebilir. Bu enerji kaynaklarının en önemli özelliği bir kez kullanılabilmeleridir. Uzmanların çoğu bu kaynakların yeni rezervlerin bulunması ile çoğaltılabilir olmasına rağmen günün birinde tükeneceklerini belirtmektedir.

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak sıralanabilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği mümkün olan enerjilerdir.

Güneş, sadece gündüzleri ışık kaynağı olmaktan daha fazlasıdır. Dünyaya ulaşan her güneş ışığı parçacığı –fotonlar– gezegenimizi besleyen enerjiyi içerir. Güneş panelleri, güneş enerjisini fotovoltaik etki olarak adlandırılan bir işlemle kullanılabilir elektriğe dönüştürür. Üretilen elektrik ilişkili tüketim tesisinde tüketilir. Güneş enerjisinden yararlanmanın birçok yolu vardır. Bu enerjinin en yaygın kullanım aracı güneş panelleridir. Güneş enerji panelleri ile güneş enerji santralleri kurulur. Güneş panelleri aracılığıyla güneş enerjisi elektriğe dönüşür.

Yatırımlarınızı Değerlendirin

Yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz için uzmanlığımızdan yararlanın. Doğru yatırım stratejileriyle karlılığınızı artırın.