Danışmanlık Hizmetleri

Hizmet İçeriği

Kurumsal Şirket Danışmanlığı

Kurumsal danışmanlık, şirketlerin ve kurumların yönetim ve mali sorunlarını analiz ederek, çözüm önerileri sunan, yapılan harcamalardan tasarruf ettiren, şirket ve kurumların değişim ve gelişim süreçlerini yönetmelerine destek olan ve sonuç olarak kurumsal hedeflerine daha emin adımlar ile tasarruf ederek ulaşmalarına yardım sağlayan bağımsız ve objektif profesyonel danışmanlık hizmettir. Kurumsal danışmanlık, aynı zamanda şirket veya kurum içinde yapılan planlama, örgütleme ve organize etme, iş akışını sağlama ile bunları koordine ve kontrol etme mekanizmalarına yardımcı olan yönetim danışmanlığını da kapsamaktadır. Yani kurumsal danışmanlık yönetim fonksiyonlarını da içeren ve bunun kurumsal amaçlara nasıl yansıyacağını da kapsayan bir kavramdır. Kurumsallaşma, bir şirkette süreçlerin o süreci yöneten veya sürecin içinde olan kişilerin inisiyatiflerine ve yöntemlerine bağlı olmadan sistem dahilinde yürütülmesi demektir.

Peki neden kurumsal danışmanlık hizmet? Faaliyette bulunduğu sektörde hızla büyüyen ve gelişen, gerek personel sayısı ve gerekse de cirosal anlamda sürekli ileri giden şirketler bir süre sonra bazı sıkıntılar yaşamaya başlar. Doğal olarak, şirket büyürken mevcut süreçlere ilave süreçler eklenir, yeni işler ortaya çıkmaya, yani kendiliğinden oluşmaya başlar. Bu durumda şirket iş akışlarında karışıklıklar çıkmaya başlar ve bu seferde bazı işlerin sahipleri olmaz ve herkes ucundan tutmaya çalışır, çünkü bu iş yapılmaya başlanmış bile olsa aslında tanımlanmamış ve birisine delege edilmemiştir. Bu, şirket içi karışıklığı daha da arttırır, personel ve departmanlar arasında iletişim kopuklukları başlar ve bu sefer de ortaya bir kaos çıkar. Bu, iş sonuçlarını ve müşteri memnuniyetini olumsuz olarak etkiler ve ortaya ölçülemediği için çok da farkına varılmayan ancak büyük meblağlar tutan görünmeyen maliyetler ortaya çıkar. Tüm bunların sonucunda da sağlanan o hızlı gelişme ve büyüme yavaşlamaya hatta gerilemeye başlar. İşte bu durumda iyi bir kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti alınmalı ve şirketin kurumsal geleceğinin temelleri sağlam bir şekilde atılmaya başlanmalıdır.

K&P Energy ihtiyacınız olan en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olmak için burada. Sürekli değişen ve küreselleşen bir dünyada, geleneksel çözümlere bağlı kalarak veya işinizin büyümesini şansa bırakarak mükemmele ulaşmanız mümkün değil. Mevcut pazar durumundaki en iyi şirketler, değişen koşullara hızla uyum sağlayan ve beklenmedik durumlara hazır olan şirketlerdir. Amacınız ister işletmenizin bir şubesini büyütmek, ister işletmenizi tamamen dönüştürerek daha rekabetçi hale getirmek olsun, deneyimli danışmanlarımız doğru kararı vermenize ve uygulamanıza yardımcı olmak için çalışıyor.

Şirket Birleşmeleri ve Şirket Satın Alma Danışmanlığı

Birleşme ve satın almalar, rekabet ortamının her geçen gün arttığı işgücü piyasasında, hızlı büyümek ve rekabette öne geçmek için yapılabilecek kilit işletmelerdir. Bu sayede şirketler ölçek ekonomileri kazanmakta ve verimliliklerini artırmaktadır. Şirketlerin ve satın almaların toplanmasında en önemli şey, doğru şirket ve doğru fiyatı belirleme düzeyidir. Doğru bağlantılar yapılmadığı takdirde ilerleyen dönemlerde sorunlar yaşanabilir.  K&P Energy satın alma ve entegrasyon sürecinde yolunuzu çizer, stratejinizi oluşturur ve size en fazla değeri getirmeyi amaçlar.

Müşterilerimize stratejik ya da finansal ortaklık için verdiğimiz desteğimiz çerçevesinde, şirketlerinize yabancı ya da yerli ortaklık prosesinin iş akışı adımlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Potansiyel stratejik ve finansal yatırımcıların bulunması ve müşterilerimizin ismi açıklanmadan gizlilik sözleşmesinin imzalanması,
 • Kısa bilgi kitapçığı, IM, yönetim sunumu, iş planları, fizibiliteler ve diğer pazarlama dokümanlarının oluşturulması,
 • Değerleme analiz raporunun uluslararası standartlarda DCF, benzer piyasa çarpanı veya benzer işlem çarpanı ile oluşturulması,
 • Şirket değeri, ortaklık yapısı ve ortaklığın ticari şartları üzerinde tavsiye raporu oluşturulması,
 • Finansal denetim işleminin yönetimi ve finansal veri odasının oluşturulması,
 • Ortaklık görüşmeleri boyunca Şirket değerini etkileyen hukuk, muhasebe ve vergi danışmanlarının çalışmalarının koordinasyonu,
 • Şirket Satış Sözleşmesi ve Ortaklık Protokolünün avukatlarla koordineli oluşturulması, Rekabet Kurumu ve diğer sektörel kuruluşlardan yeni ortaklık ile ilgili izinlerin alınması

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım tavsiyesi, yatırımcılarımızın talebi doğrultusunda, farklı finansal durum, risk ve getiriye sahip bir kişi veya grup için, sermaye malları ile bunları sağlayan şirket ve kurumlar hakkında yazılı veya sözlü beyan ve tavsiyelerde bulunma görevidir. Yatırım danışmanlığı departmanının temel amacı, K&P Energy ile müşterilerimiz arasında uzun vadeli ve çok yönlü bir ilişki oluşturmak ve verilen tüm hizmetlerin sürekliliğini ve sürekliliğini sağlamaktır. Yatırım danışmanlığı kapsamında müşterilerimize sunulan piyasa ve bölge raporlarından elde edilen tüm bilgiler, K&P Energy araştırma ekibi tarafından dikkatli ve dikkatli bir şekilde yürütülen, güvenilir kaynaklara ve belgelere dayalı objektif bir analizdir.

Yatırım Danışmanlığı bölümümüz, risk profiliniz ve getiri hedefleriniz doğrultusunda, para ve sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında yorum ve tavsiyelerini sizinle paylaşıyor, yatırım kararlarınızı alırken size yalnız bırakmıyor.

Yatırım Danışmanlığı hizmetimizin kapsamında verdiğimiz hizmetler:

 • Risk ve getiri tercihlerinizin belirlenmesi,
 • Risk profilinize uygun varlık dağılımı ve tavsiyeleri hazırlanması,
 • Günlük, haftalık, çeyrek ve yıllık bazda geniş bir raporlama yelpazesi ile piyasalarla ilgili görüş ve tavsiyelerini paylaşılması,
 • Model yatırım portföylerinin oluşturulması ve bu portföylerin yakından takip edilerek değişen piyasa koşullarına göre anlık güncellemelerinin sağlanması.

Finansal Danışmanlık

İşletmelerin ticari faaliyetleri büyüdükçe para akışı hızlanmakta ve parayı doğru kullanma ihtiyacı finansal yönetimin önemini göstermektedir. Mali yönetim, şirketin mali ve stratejik kararlarını belirler, ihtiyaçları doğru tespit eder ve gelir-gider dengesi için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder. Zorlu iş koşullarını doğru yönetmenize ve işinizi kısa sürede istikrara kavuşturmanıza destek oluyoruz. Ayrıca kriz ortamında yol almanız ve piyasalar canlandığında yeniden konumlandırma stratejileriniz için çalışıyoruz. İleriye yönelik kurumsal strateji, sermaye ve finansmana erişim, finansal yapılandırma, şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile dönüşüm sürecinin her aşamasında yanınızdayız. K&P Energy olarak Bilanço analizi, yatırım kararları öncesi fizibilite çalışmaları, bankacılık ilişkilerinin yönetimi, tüm finansal faaliyetlerin planlanması, şirketlerin finansal durumlarının değerlendirilmesi, finansal yükümlülüklerin analizi, gelişim alanlarının belirlenmesinde şirket yönetimine danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

Yatırımlarınızı Değerlendirin

Yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz için uzmanlığımızdan yararlanın. Doğru yatırım stratejileriyle karlılığınızı artırın.